Inschrijven nascholing voortgezet onderwijs

Wilt u inschrijven voor de nascholing voortgezet onderwijs?

Dat kan op twee manieren.

1) Direct, via de link naar het digitale formulier. U ontvangt daarna (automatisch) een bevestigingsmail. Drie weken voor aanvang ontvangt u de uitnodiging (of annulering wanneer er niet voldoende deelnemers zijn).

2) Handmatig door het inschrijfformulier te downloaden/printen/in te vullen en op te sturen. 

Met het invullen van een inschrijfformuler gaat u akkoord met de Algemene voorwaarden.
 
ANNULERING / VERHINDERING 
Annulering van cursussen dient schriftelijk te gebeuren. Bij annulering worden de volgende kosten in rekening gebracht:

tot uiterlijk 21 dagen voor aanvang                € 12,= administratiekosten 
tussen 21 en 7 dagen voor aanvang               50% van de cursuskosten 
binnen 7 dagen voor aanvang /bij                  100% van de cursuskosten   
het niet verschijnen van de cursist
   
Bij verhindering van de cursist kan een collega / vervanger aan de cursus deelnemen.

KORTING
Bij deelname van 5 collega's of meer wordt over het verschuldigde bedrag 10% korting gegeven indien gelijktijdig wordt ingeschreven.
Vraag hiervoor een formulier aan: Martijn van der Berg, 020- 598 9240 of e.vander.berg@vu.nl

Vanaf 8 collega's kan een incompany-cursus aantrekkelijk zijn, neem contact op met de cursusleider.

KLACHTENREGELING volgens de Algemene voorwaardenempty

Indien u ontevreden bent of een klacht hebt over ons onderwijs, de faciliteiten of onze dienstverlening horen we dat graag van u om een verbetering aan te brengen of een oplossing te zoeken.

- Bespreek uw klacht met de docent/trainer of betreffende medewerker.
- Komt u niet tot overeenstemming, stuur dan uw klacht - per mail -  naar de contactpersoon (zie bij uw cursus). De termijn is 8 dagen na constatering of 14 dagen na beëindiging cursus.
- Omschrijf uw klacht duidelijk (wie, wat, waar, waarom en hoe) met een onderbouwing van uw standpunt.
- Binnen 14 dagen ontvangt u antwoord van ons.
- Indien u samen met onze medewerker(s) niet tot een bevredigende oplossing komt meldt u dit 7 dagen na ontvangst van het antwoord.
- Afhankelijk van de aard van uw klacht wordt uw klacht vervolgens in behandeling genomen door de opleidingscoördinator of de teamleider van de Lerarenacademie (onderdeel van UCGB).