Lesson Sociale Veiligheid

In het project SKILS, dat staat voor Sociaal Klimaat-Interventie met Lesson Study, hebben docenten uit het voortgezet onderwijs -in samenwerking met begeleiders van de VU- gezamenlijk lessen ontworpen en uitgeprobeerd voor onderbouw klassen. Deze lessen waren allen gericht op het verbeteren van de sociale veiligheid en het sociale klimaat in de klas.
 
De lessen zijn ontworpen om in te spelen op specifieke ‘knelpunten’ die zich in een klas voordeden. In het project is het diagnostische instrument de PestPlotter in klassen afgenomen om de sociale dynamiek in kaart te brengen. Knelpunten die hieruit naar voren kwamen, waren het startpunt voor het lesontwerp. De ontworpen lessen zijn divers in opzet en werkvormen, van spelvormen tot kringgesprekken en debatten. De lessen richtte zich op uiteenlopende leerdoelen, zoals  groepscohesie versterken, begrip voor elkaar kweken, pestgedrag verminderen, en rust in de klassendynamiek creëren.
 
Wil je ook aan de slag met het sociale klimaat is de klas? Op deze pagina vind je ontworpen lessen uit het project SKILS. Elke les is compact als powerpoint uitgewerkt. Neem gerust een kijkje en laat je inspireren!

Projecten

durven uitspreken

Durven uitspreken
Twee lessen gericht op het elkaar beter leren kennen en accepteren, zodat leerlingen zich meer durven te uiten in de klas.

Les 1 (.pdf)
Les 2 (.ppt)

positief gedragPositief gedrag bevorderen
Twee lessen met als doel leerlingen zelf meer inzicht te geven in de groepsdynamiek en de eigen rol hierbinnen.
Les 1 (.pdf)
Les 2 (.ppt)
 
Samenwerken cohesieSamenwerking en cohesie
Twee lessen met als doel de dominantie van een deel van de groep te doorbreken en meer acceptatie onderling te kweken. Door samenwerking wordt de cohesie in de klas versterkt.
Les 1 (.pdf)
Les 2 (.ppt)
 
 

Contact

Wilma Jongejan
VU Lerarenacaemie
E-mail: w.jongejan@vu.nl
Telefoon: 020 59 81805