Ons onderzoek uitgelicht

Banner Ons onderzoek uitgelicht

Het onderzoek van de VU Lerarenacademie richt zich overwegend op pedagogisch-didactische en vakdidactische vraagstukken naar het verbeteren van leerprocessen van leerlingen, het handelen en leren van leraren en lerarenopleiders daarin, en verklarende (context-)factoren die hierop van invloed zijn. Onderzoek kan gaan over pedagogische vraagstukken zoals veilig leerklimaat en de vormingsfunctie van het onderwijs, processen en leeropbrengsten van specifieke nieuwe (vak)didactieken, effectieve inrichting van leeromgevingen of het ontwerpen van op theorie gebaseerde lesmaterialen en vragen rond de professionalisering van leraren en lerarenopleiders. Het onderzoek binnen de Lerarenacademie valt onder onderzoeksinstituut LEARN!

Wij werken in onze onderzoeksprojecten graag in opdracht van en in samenwerking met de praktijk. We willen met ons onderzoek bijdragen aan zowel theoretische inzichten als praktijkontwikkelingen. Kennis delen met andere onderzoekers en professionals uit de praktijk vinden we belangrijk. Veel projecten zijn zo opgezet dat ze al tijdens het onderzoeksproces bijdragen aan de professionalisering van leraren, lerarenopleiders en/of schoolleiders. Het onderzoek dat wij doen vertalen wij naar actuele leerinhouden van onze eigen lerarenopleiding.

Hieronder vind je een overzicht van onze recente onderzoeksportfolio. Kijk gerust eens rond! Ben je geïnteresseerd in een specifiek onderwerp of project, aarzel dan niet contact op te nemen met de onderzoeker(s)!


skils_thumbnailSKILS: samenwerken aan sociale veiligheid in de klas
Hoe zorg je als leraar voor sociale veiligheid in je klas? In dit project wordt onderzocht hoe leraren hun inzicht en handelen in de sociale dynamiek kunnen versterken. Met de SKILS-werkwijze krijgen leraren door gebruik van het instrument PestPlotter zicht op het sociaal klimaat van een klas, waarna zij in Lesson Study teams gerichte interventies voor de klas ontwerpen, uitvoeren en evalueren.
 
arete_thumbnailGedragslessen met Augmented Reality (AR)
Kan de inzet van een AR-app helpen bij het aanleren van gewenst gedrag bij leerlingen? En kan het klassenklimaat en de sociale veiligheid hiermee versterkt worden? In dit onderzoek, dat uitgevoerd wordt binnen het project ARETE [www.areteproject.eu], wordt onderzocht of AR effectief ingezet kan worden in gedragslessen op basisscholen die werken met Positive Behaviour Support.