Opleiden in de school

banner_opleiding_lerarenopleiders_werkplekbegeleider_schoolopleider

Opleidingstrajecten voor lerarenopleiders

Als lerarenopleider drukt u een belangrijke stempel op de kwaliteit van leraren, die op hun beurt een cruciale rol spelen bij de kwaliteit van het onderwijs. Van instituuts- en schoolopleiders wordt veel verwacht. De aard van het werk is de laatste jaren verbreed. Naast specifieke opleidingsdidactische bekwaamheden vraagt de functie ook om begeleidings- en coachingsvaardigheden toegesneden op het opleiden aanstaande leraren en het begeleiden van (beginnende) leraren. Het praktijkonderzoek van studenten vereist eveneens speciale begeleidings- en onderzoekvaardigheden.

Wilt u zich nog beter toerusten voor deze taak of uw kennis verdiepen? De Vrije Universiteit verzorgt voor lerarenopleiders met minimaal een jaar ervaring de Opleiding Lerarenopleider. Voor meer ervaren lerarenopleiders zijn er de module Voortgezette Opleidingsdidactiek en de ‘Self-study’groep.

Opleiding lerarenopleider
Het beroep van lerarenopleider is sterk in ontwikkeling, met een eigen beroepsstandaard en kennisbasis. Dat brengt vragen met zich mee als:
  • Hoe kan ik mijn kwaliteiten als lerarenopleider bewuster inzetten en verder ontwikkelen?
  • Hoe kan ik mijn werk beter theoretisch onderbouwen?
  • Hoe maak ik een inspirerende verbinding tussen theorie en praktijk?
  • Hoe verricht en begeleid ik praktijkgericht onderzoek?

De Opleiding Lerarenopleider is hét opleidingstraject om met deze vraagstukken aan de slag te gaan en uw begeleiding van aanstaande leraren verder te professionaliseren. De opleiding kenmerkt zich door een krachtige wisselwerking tussen theorie en praktijk. U leert en werkt intensief samen in kleine groepen. U bereidt zich voor op opname in het beroepsregister kerarenopleiders. Daarnaast maakt u op gedegen wijze kennis met de resultaten van recent internationaal onderzoek binnen het vakgebied.  De Vrije Universiteit Amsterdam verzorgt deze landelijke Opleiding Lerarenopleider al ruim vijf jaar. Alle docenten hebben hun sporen verdiend in het begeleiden en organiseren van de professionele ontwikkeling van lerarenopleiders, en het onderzoek daarin.

De opleiding omvat tien bijenkomsten (vijf dagen en vijf middagen) op dinsdag, met tussentijdse opdrachten. De studielast bedraagt 112 uur, inclusief beroepsregistratie (op basis van een assessment). De groep bestaat uit 10 tot 18 deelnemers.

Voortgezette opleidingsdidactiek
Deze module is geschikt voor lerarenopleiders die zijn opgenomen in het beroepsregister en/of lerarenopleiders die de module Opleidingsdidactiek hebben gevolgd. Tijdens twee dinsdagmiddagen gaat u aan de slag met het centrale thema: ‘Wat betekent vernieuwing in het onderwijs voor het opleiden en de didactiek daarvan?’ Inhoudelijk ligt de focus op verdieping van de opleidingsdidactische modellen. Integratie, zelfregulatie en onderzoekend leren zijn belangrijke kenmerken. U kunt bijvoorbeeld denken aan integratie van praktijk, persoon en theorie bij ervaringsleren en aan zelfregulatie van studenten binnen de lerarenopleiding. De werkwijze is zowel praktisch als verdiepend. U wordt gestimuleerd continu te schakelen naar uw eigen praktijk als lerarenopleider. 

Kijk voor meer informatie op de webpagina Voortgezette opleidingsdidactiek.

'Self-study' groep
Wilt u meer verdiepend bezig zijn met onderzoek naar uw eigen praktijk en bijdragen aan kennisontwikkeling? Dan is deelname aan de ‘Self-study’ groep iets voor u. De Vrije Universiteit Amsterdam heeft vergevorderde plannen om een ‘Self-study’ groep te starten. Het programma is specifiek gericht op lerarenopleiders, instituutsopleiders en schoolopleiders met enige ervaring in onderzoek naar de eigen praktijk. Professionals die bijvoorbeeld praktijkonderzoek begeleiden van studenten, deelnemen aan een kenniskring van lectoren of die deelnemen aan de module onderzoek uit de opleiding lerarenopleider of Lesson Study. Het programma van de 'Self-study' groep bestaat uit negen bijeenkomsten van 2½ uur, die plaatsvinden aan het einde van de middag. Als onderdeel van het programma schrijft u een paper. Het is de bedoeling dat u het paper presenteert op een conferentie en/of het uitwerkt tot een te publiceren artikel. Lees meer hierover op de webpagina 'Self-study' groep.

Maatwerk
De VU Lerarenacademie verzorgt graag een module op maat, incompany of op de VU. Neem hiervoor contact op met de coördinator Bregje de Vries b.de.vries@vu.nl

Docenten
De docenten van de opleidersacademie zijn experts op hun vakgebied: Saskia Noordewier, Mieke Lunenberg (VU), Janneke Geursen (Universiteit Leiden), Quinta Kools (Fontys), Bob Koster (UU en Fontys), Bruno Oldeboom (Windesheim), Anja Swennen (VU), Bregje de Vries (VU UCGB).