Taalcoördinatie basiscursus

<< Terug naar cursusoverzicht voortgezet onderwijs

Voor wie?

Taalcoördinatoren, schoolleiders, taaldocenten, vakdocenten – alle schoolsoorten.

Deze studiedag is zeer geschikt voor meerdere docenten van dezelfde school. Voor een incompany studiedag kunt u contact opnemen met de cursusleider.  

Doel en resultaat

Doel van deze dag is vooral informatief, over onderwerpen als: recente ontwikkelingen ten aanzien van taal in het voortgezet onderwijs, hoe ziet  een goed taalbeleidsplan eruit, wat houdt taalcoördinatie in, welke taalscenario's zijn er, wat wil de school met taal? 
 
Concreet: diverse voorzetten voor en schoolvoorbeelden van taalbeleid, eerste aanzet tot het schrijven van een beleidsplan uiteenzetting en discussie over de taken van de taalcoördinator/taalcommissie en de schoolleiding. En heel veel tips en suggesties.
Een informatief cursusboek en een CD-rom horen bij deze cursus.

Inhoud en werkwijze

  • inleiding met aandacht voor nieuwe ontwikkelingen in het talenonderwijs;
  • scenario’s voor taalonderwijs; 
  • een actieplan;  
  • takenpakket voor de taalcoördinator/taalcommissies; 
  • tips en suggesties;
  • budget en formatie.

Werkwijze: inleiding en groepsbesprekingen.

Reacties van cursisten

“Ik kan morgen direct aan de slag.”
“Grote expertise en goede inhoud.”

Verwante nascholing

Europees Referentiekader

Contact en informatie


Onderdeel professionele ontwikkeling onderwijskundige ontwikkelingen op school
Datum bij incompany in overleg
Tijd     in overleg (richttijd 10.00-15.30 uur)
Plaats VU, of op school
Cursusleider Jan Mulder, jonomul@me.com
Prijs maatwerk / in overleg (bij individuele inschrijving € 335,- pp)
Contact bij de VU: e.vander.berg@vu.nl of telefoon 020 -5989240
Inschrijven via cususleider of via contact