Doeltaal-Leertaal

Doeltaal-leertaal banner

Gebruikt u veel Engels, Frans, Duits of Spaans in de les maar weet u eigenlijk niet wat uw leerlingen precies van uw doeltaalgebruik leren? Begint u elk jaar vol goede moed met veel doeltaal, maar sputteren de leerlingen tegen en schakelt u dan maar weer over op Nederlands? Zoekt u ook naar manieren om van uw leerlingen actievere doeltaalgebruikers te maken? De cursus Doeltaal-Leertaal stelt u in staat om doeltaalgebruik effectief kunt inzetten en de les daarop aan te passen. Voor meer rendement én plezier in de les!

Doeltaal-Leertaal: Een onderwijskundig raadsel opgelost

Doeltaalgebruik wordt door velen gezien als een belangrijke succesfactor binnen de MVT-les. Maar in veel klassen wordt de doeltaal maar beperkt ingezet. En als de doeltaal wel veel wordt gebruikt (bijvoorbeeld in Cambridge-klassen), dan is het de vraag of de docent dit op een adequate manier doet. Want hoe ziet adequaat en leerzaam doeltaalgebruik er eigenlijk uit? Hierover gaf wetenschappelijk onderzoek tot voor kort maar nauwelijks uitsluitsel.

Promotieonderzoek van de cursusleider Sebastiaan Dönszelmann zocht naar de didactische omschrijving van adequaat doeltaalgebruik en naar de effecten van dergelijke didactiek op het presteren van de leerlingen. Dat leverde een doeltaaldidactiek op (Doeltaal-Leertaal). En of de leerlingen er de taal sneller door leren? Ja! Doeltaal-Leertaal heeft een significant positief effect op de prestaties van de leerlingen in alle taalvaardigheden. 

Wilt u bekend worden met de achtergrond van deze didactiek en Doeltaal-Leertaal in de vingers krijgen? Kom naar de studiedagen Doeltaal-Leertaal aan de Vrije Universiteit! 

Voor wie?

Docenten Engels, Frans, Duits en Spaans, onder- en bovenbouw vmbo-t/havo/vwo.
Docenten die de cursus liever op de eigen school (incompany) willen volgen, of die geïnteresseerd zijn in een vervolg op de studiedag Doeltaal-Leertaal, kunnen contact opnemen met Sebastiaan Dönszelmann (s.donszelmann@vu.nl). We bespreken graag de wensen en mogelijkheden!
 

Doel en resultaat

Aan het einde van de studiedagen beheerst u de basis van Doeltaal-Leertaal. U kunt Doeltaal-Leertaal in uw lessen toepassen en collega’s op het doeltaalspoor krijgen. U gaat naar huis met lesvoorbeelden, handreikingen om uw eigen les op zinvolle wijze in de doeltaal voor te bereiden en een doeltaal observatie-instrument.
 

Inhoud en werkwijze

  • De basisprincipes van Doeltaal-Leertaal: docent-taalbewustzijn, vragen stellen, doeltaalroutines, instrumentele doeltaalkenmerken, activeren in de doeltaal en slim gebruik van de moedertaal
  • Videoreflectie (materiaal van de opleider en facultatief van de deelnemers)
  • Deelnemers aan de cursus Doeltaal Leertaal werken twee cursusdagen onder intensieve begeleiding aan doeltaalvaardigheid. Tussen de eerste en tweede cursusdag is er een facultatieve sessie video-reflectie.
     

Cursusgegevens

Onderdeel professionele ontwikkelingdidactisch vakinhoudelijk
Data   (driedaagse cursus) 16 april & 14 mei (middag/facultatieve sessie video-reflectie) & 4 juni
Tijd9.30 - 16.00 uur
Plaats    Vrije Universiteit, NU VU gebouw. De Boelelaan 1111, 1081 HV Amsterdam    
Cursusleider    Sebastiaan Dönszelmann, (s.donszelmann@vu.nl)
Prijs    (tijdelijke) prijs € 335,- inclusief cursusmateriaal, koffie, thee en lunch
Contact en informatie    Martijn van der Berg, e.vander.berg@vu.nl 020 598 9240. Neem voor meer info incompany contact op met cursusleider.
InschrijvenVia het online inschrijfformulier.
Inschrijven kan tot vier weken voor aanvang; neem daarna eerst contact met ons op via het telefoonnummer 020-598 9240.