Groepsplan 2.0

Voor wie?

Deze cursus is gericht op leraren en intern begeleiders/zorgcoördinatoren uit zowel het basis- als voortgezet onderwijs. 

Doel en resultaat

Op basis van toetsresultaten uit de eigen onderwijspraktijk ontwikkelen deelnemers in deze cursus een groepsplan dat aansluit op de laatste inzichten en daarnaast goed uitvoerbaar is. Deelnemers kunnen het groepsplan direct uitvoeren in de school.

Inhoud

Hoe wordt het groepsplan een mooi hulpmiddel om overzicht te krijgen en te houden op een gevarieerde groep leerlingen? Daarvoor moet het groepsplan een instrument worden dat past bij de onderwijsstijl van de leraar en die van de school; een plan waarmee geëxperimenteerd kan worden en door de leraar wordt aangepast aan zijn of haar behoeften en die van de kinderen. 

In deze cursus gaan we in vier bijeenkomsten samen aan het slag met het groepsplan, en werken we toe naar het groepsplan 2.0: een groepsplan waar de leraar goed mee uit de voeten kan en dat een hulpmiddel is bij het organiseren en uitvoeren van het onderwijs aan zijn of haar leerlingen. We nemen hierbij het vak rekenen (of een ander vak) als startpunt. We werken aan de hand van de gegevens van de eigen groep, zodat de leraar direct concreet bezig is met het eigen onderwijs.

Tijdens deze praktijkgerichte cursus komen onder meer aan de orde:

  • werken met data uit het leerlingvolgsysteem, andere toetsen en observatie
  • keuzes bij het indelen van leerlingen in groepen
  • vaststellen van onderwijsbehoeften van leerlingen
  • vaststellen van doelen voor verschillende niveaus
  • uitwerken van instructie voor verschillende niveaus
  • keuzes in leerstof en leertijd
  • verschillende leerstrategieën van leerlingen
  • gebruik materialen en middelen tijdens de les

Praktische informatie

De cursus kan worden verzorgd op locatie VU of binnen de eigen onderwijsinstelling. Groepsgrootte en programma kunnen worden afgestemd op de wensen van de school. Voor nadere informatie en een offerte kunt u contact opnemen met Wilma Jongejan, w.jongejan@vu.nl.

Docent

Liesbeth van Well-van Grootheest
Docentopleider speciale onderwijszorg en orthopedagoog

Contact en aanmelden

Team Special Educational Needs
E-mail: Wilma Jongejan, w.jongejan@vu.nl.
Telefoon: 020 59 89222 

Informatie maatwerk en in-company trajecten van het team Special Educational Needs.

Gerelateerd aanbod

  • Groepsprocessen
  • Opbrengstgericht werken en rekenen