Taalbewustzijn in het voortgezet onderwijs

Banner taalbewustzijn

Wilt u leerlingen laten zien dat taal meer is dan grammatica en taalvaardigheid? Wilt u uw taalonderwijs verrijken en aansluiten bij onderwijsvernieuwingen zoals Curriculum.nu? De cursus stelt u in staat om taalbewust onderwijs toe te passen in uw eigen lessen. Doordat praktijk en theorie tegelijk worden aangeboden, kunt u gelijk aan de slag!

Taalbewustzijn

Op deze studiedag staat ‘taalbewustzijn’ centraal. Deze onderwijsstroming is gericht op het leren van, maar ook over taal met als doel:

1)       leerlingen voor het fenomeen taal te interesseren 
2)       van leerlingen creatievere en kritische taalgebruikers te maken

We werken de basisprincipes van taalbewust onderwijs uit en verkennen voorbeelden van taalbewust leren en lesgeven in de lespraktijk.

VOOR WIE?

Docenten MVT en Nederlands, onder- en bovenbouw vmbo/havo/vwo. 

DOEL EN RESULTAAT

Aan het einde van de studiedag weet u wat taalbewustzijn inhoudt en kunt u taalbewust onderwijs toepassen in uw eigen lessen. U gaat naar huis met lesvoorbeelden en met uitgangspunten om zelf taalbewust onderwijs te ontwikkelen.  

INHOUD EN WERKWIJZE

  • Kennis OVER taal en onderwijsvernieuwing (curriculum.nu)
  • Basisprincipes voor taalbewustzijnsdidactiek
  • De taalbewuste docent
  • Taalbewust leren en taalvaardigheid
  • Activerende werkvormen voor taalbewustzijn in de lespraktijk

 

CURSUSGEGEVENS

Onderdeel professionele ontwikkelingDidactisch vakinhoudelijk
Datumincompany op aanvraag
Tijd        in overleg
PlaatsVrije Universiteit (NU gebouw), De Boelelaan 1111, 1081 HV Amsterdam
Prijs€ 335,- inclusief koffie/thee en lunch, materialen
CursusleiderAnna Kaal, aa.kaal@vu.nl    
Contact en informatieMartijn van der Berg, e.vander.berg@vu.nl
Inschrijvenvoor incompany (docenten MVT en/of Nederlands): neem contact op met de cursusleider. Er zijn diverse mogelijkheden. Te denken valt aan ontwikkelsessies die plaatsvinden op de eigen school, of juist aan de VU met collega-docenten van andere scholen. We bespreken graag de wensen en mogelijkheden!