ERK in de praktijk: Writing English

<< Terug naar cursusoverzicht voortgezet onderwijs

Op deze dag staat schrijfvaardigheid Engels in de bovenbouw van  havo en vwo centraal.  Uitgangspunten voor deze dag zijn de ERK streefniveaus en schalen voor writing op B1 en B2 niveau.

Zijn uw huidige  SE schrijfopdrachten en het beoordelingsmodel afgestemd op het ERK? Gebruikt u het ERK als leidraad voor de doorlopende leerlijn A2-B2?
Deze studiedag helpt u op weg met het effectief gebruiken van het ERK in de bovenbouw van havo, vwo. 

Voor wie?

Docenten Engels bovenbouw havo en vwo.
Het is ook mogelijk de studiedag op school - in-company- te organiseren, eventueel ook voor de andere talen. Neem daarvoor contact op met de cursusleider.

Doel en resultaat

Het ERK leren gebruiken voor schrijfvaardigheid in de bovenbouw van havo en vwo.
Bij deze cursus hoort ook een handig cursusboek en een usb-stick met veel lesmateriaal en opdrachten, om direct aan de slag te kunnen.

Inhoud en werkwijze

  • schoolexamen volgens het ERK;
  • schrijftoetsing, op ERK niveau B1 en B2;
  • beoordelen van schrijfvaardigheid met een ERK model; 
  • concrete ERK schrijfopdrachten voor de dagelijkse praktijk en voor het examen;
  • activerende werkvormen voor schrijven in de bovenbouw;
  • een doorlopende ERK leerlijn voor schrijven;
  • aansluiting met het vervolgonderwijs; 
  • aansluiting met Engels als kernvak in de onderbouw.
Naast een inleiding over het onderwerp is er veel ruimte voor een hands-on kennismaking met ERK toetsing en beoordeling.

Meer lezen over de ontwikkelingen rond ERK: www.kernvakengels.nl

Reacties deelnemers

'bijzonder actueel', 'duidelijk en concreet', 'hier kunnen we wat mee' en 'prima cursusmateriaal'

Praktische informatie

Onderdeel professionele ontwikkeling Vakinhoudelijk
Datumop aanvraag incompany
Tijdnader te bepalen
PlaatsVrije Universiteit (NU gebouw), De Boelelaan 1111, 1081 HV Amsterdam
Cursusleider        aanvraag /informatie via Contact
Prijs    nader te bepalen
Contact en informatie
e.vander.berg@vu.nl en www.kernvakengels.nl
Aanvraagvia Contact