Nascholingsmiddag Klassieke talen

Op vrijdag 13 november 2020 organiseert de VU de jaarlijkse Nascholingsdag klassieke talen.
Dit jaar wordt het een MIDDAG en ONLINE. 

Voor wie?

Docenten klassieke talen.

Doel en resultaat

Na afloop bent u geïnformeerd over de examenpensa 2021.

Inhoud en programma

De middag start met een tweetal lezingen. Daarna is er één vakdidactische workshop.

12.30-13.00 uur    Digitale inloop

13.00-13.45 uur    Lezing Latijn

13.45-14.00 uur    Pauze

14.00-14.45 uur    Lezing Grieks

14.45-15.00 uur    Pauze

15.00-16.00 uur    Vakdidactische workshop

Lezingen

1. Prof.dr. Irene de Jong - Dionysus als auteur in Euripides' Bacchae

Euripides Bacchae is een uniek stuk omdat het enige (aan ons overgeleverde) toneelstuk is waarin een god op het toneel staat en aan de handeling deelneemt. In de Bacchae is Dionysus niet alleen proloogspreker en dus deus ex machina maar daarnaast van begin tot eind actief betrokken bij de handeling, zij het in menselijke vermomming. Hij speelt de rol van Lydische vreemdeling, en zulk toneelspel is natuurlijk uiterst toepasselijk voor deze god van het toneel. In haar lezing zal Irene de Jong eerst kort stilstaan bij de ontmoetingen tussen goden en mensen in epos en hymne. In deze genres zijn dergelijke ontmoetingen heel gebruikelijk, wellicht omdat het puur narratieve genres zijn. Maar ook hier meet de god zich in eerste instantie altijd een menselijke gedaante aan, die meestal aan het eind uitloopt op een spectaculaire epifanie. Om dergelijke ontmoetingen tussen god en mens uit te beelden op het toneel ging Griekse auteurs wellicht te ver maar in het geval van Dionysus vermomming durfde Euripides het wel aan. In het hoofddeel van haar lezing analyseert Irene de Jong Dionysus 'acteerkunst: welke gedaante neemt hij aan, hoe verbergt hij zijn ware, goddelijke identiteit, waar schemert deze toch door, en wanneer wordt hij uiteindelijk herkend?

2. Dr. Steven Ooms- Een portret van de kunstenaar als jongeman: Cicero's Pro Sexto Roscio

In de laatste jaren van zijn leven blikt Cicero terug op zijn eerst grote succes, in de zaak-Roscius in het jaar 80 voor Christus: de door de wol geverfde retoricus analyseert de maiden speech van de beginnende advocaat. Hoewel Cicero meer dan dertig jaar na dato nog altijd trots is op Pro Sexto Roscio, distantieert hij zich ook van zijn vroege redevoering. In deze lezing bekijken we de vroege speech door de bril van de late Cicero: wat vindt de auteur zelf bewonderenswaardig en wat vindt hij juist voor verbetering vatbaar? Op die manier leren we zowel Cicero de twintiger als Cicero de zestiger beter kennen en proberen we de retorische en literaire prestatie van de jonge kunstenaar op waarde te schatten.

 

Workshop

VAKDIDATISCHE WORKSHOP

Dr. Kokkie van Oeveren - Effectief tekstbegipsonderswijs

De examenpensa Latijn en Grieks van 2021 verlangen van leerlingen inzicht in respectievelijk een tragedie en een redevoering. Dit zijn beide lange teksten waarbij het voor leerlingen niet altijd gemakkelijk is om het overzicht te houden. In deze workshop bespreekt Kokkie van Oeveren aan welke criteria effectief tekstbegripsonderwijs gericht op tekstoverzicht moet voldoen. Daarnaast geeft ze concrete voorbeelden hoe een docent deze criteria vorm kan geven. In het praktische deel van de workshop werken docenten in kleine (online) groepen samen aan een van de beide pensa.

Nota bene: Wilt u bij de inschrijving doorgeven aan welke pensum u in deze workshop wilt werken (dit in verband met de groepsindeling). U heeft voor deze workshop uw examenbundel Latijn of Grieks nodig.

 

Contact en informatie

Professionele ontwikkelingvakinhoudelijk en vakdidactisch
Datum en tijdvrijdag 13 november 2020
13.00 - 16.00 uur (digitale inloop vanaf 12.30 uur)
PlaatsOnline
Organisatie/ leidingdr. Kokkie van Oeveren
Prijs€ 50 ,-
Contact en informatieMartijn van der Berg, e.vander.berg@vu.nl  telefoon: 020-598 9240
InschrijvenInschrijven via het digitale inschrijfformulier