Opleiding Procesbegeleider Lesson Study-VU

In verband met coronamaatregelen wordt de opleiding Procesbegeleider Lesson Study in 2020 blended aangeboden. Een deel van de bijeenkomsten zal op interactieve wijze online worden vormgegeven, een deel van de bijeenkomsten op de VU campus. Hierbij houden we rekening met de veiligheidsvoorschriften van het RIVM en de VU. De opleiding start op 22 september 2020.

Opleiding Procesbegeleider Lesson Study VU banner

Wilt u zich ontwikkelen tot een coachende begeleider met een onderzoekende houding en een focus op gedifferentieerde instructie? Deze opleiding stelt u in staat om docententeams te begeleiden bij professionalisering met de methodiek Lesson Study. Doordat praktijk en theorie tegelijk worden aangeboden, kunt u direct aan de slag met een team.
 

Lesson Study-VU: door samenwerken de les versterken

In het huidige onderwijs – zeker sinds de komst van passend onderwijs - vragen docenten zich steeds vaker af hoe ze de kwaliteit van de lessen kunnen verbeteren en goed aan kunnen laten sluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Lesson Study is een krachtige methodiek die aansluit op dit vraagstuk. Deze professionaliseringsmethodiek is effectief in alle lagen van het onderwijs. Een docententeam werkt in een professionele leergemeenschap aan het cyclisch ontwerpen en uitvoeren van gedifferentieerde lessen. Lesson Study zorgt voor een frisse blik op de onderwijsbehoeften van leerlingen, verdieping van (vak)didactische kennis en uitbreiding van het handelingsrepertoire. Meer informatie over Lesson Study-VU.
 

Procesbegeleider Lesson Study

Bij een Lesson Study cyclus gaat een team van circa vijf docenten tijdens zes bijeenkomsten aan de slag met het ontwerpen, uitvoeren, observeren, evalueren en bijstellen van een les. Een procesbegeleider Lesson Study geeft de bijeenkomsten vorm en bewaakt het leerproces van het team. Met kritische vragen zorgt de procesbegeleider voor verdieping, reflectie en inhoudelijke discussies. De procesbegeleider laat individuen tot zijn recht komen en brengt het docententeam professioneel en inhoudelijk nader tot elkaar.
 

Voor wie?

De opleiding is geschikt voor docenten en andere onderwijsprofessionals uit het primair en voortgezet onderwijs, het mbo, hbo en wo, met interesse voor de rol van procesbegeleider Lesson Study. Daarnaast is de opleiding geschikt voor schoolbegeleiders, -opleiders en -adviseurs.

De opleiding bestaat uit zes dagdelen verspreid over drie maanden en wordt daarna gevolgd door drie intervisiebijeenkomsten, waarbij op momenten naar keuze aangesloten kan worden. In elk van de zes dagdelen staat één bijeenkomst van de Lesson Study cyclus centraal.

Bijeenkomst 1
- Kennismaken met Lesson Study
- Rol van de procesbegeleider
- Begeleidings- en coachingsvaardigheden

Bijeenkomst 2
- Drielagen-preventiemodel
- Onderwijsbehoeften
- Lesdoelen formuleren
- Begeleidings- en coachingsvaardigheden

Bijeenkomst 3
- Differentiatie
- Activerende werkvormen
- Lesontwerp
- Begeleidings- en coachingsvaardigheden

Bijeenkomst 4
- Onderzoekende houding
- Observatievaardigheden
- Begeleidings- en coachingsvaardigheden

Bijeenkomst 5
- Onderzoekende houding
- Teamontwikkeling, veiligheid en weerstand
- Begeleidings- en coachingsvaardigheden

Bijeenkomst 6
- Onderzoekende houding
- Evalueren en reflecteren
- Begeleidings- en coachingsvaardigheden
 
De bijeenkomsten zijn interactief en dynamisch. Kennisoverdracht wordt afgewisseld met praktische opdrachten en simulaties. Aan de opleiding nemen cursisten uit verschillende scholen en instituten deel, waardoor er veel onderlinge kennis- en ervaringsuitwisseling plaatsvindt.
De opleiding bestaat onder meer uit:
  • Inhoudelijke verdieping: Lesson Study, gedifferentieerd lesontwerp, activerende didactiek,
    onderzoekende houding 
  • Trainingsmodulen: coachings-, begeleidings-  en observatievaardigheden
  • Praktijkopdrachten: begeleiden van een Lesson Study team 
  • Reflectie en intervisie
In de intervisiebijeenkomsten brengen cursisten casussen in en bespreken zij opgedane ervaringen bij het begeleiden van een Lesson Study team, waardoor zij zich verder ontwikkelen als procesbegeleider.
Na afloop van de opleiding bent u gecertificeerd als Procesbegeleider Lesson Study-VU. U beschikt over een uitgebreid repertoire aan kennis en begeleidingsvaardigheden waarmee u Lesson Study succesvol kunt implementeren in de school.
Cursisten dienen tenminste over een hbo-bachelor te beschikken. Ervaring in het begeleiden of aansturen van een team (op school of elders) wordt aanbevolen.
 
De studielast, exclusief het begeleiden van een team in de eigen praktijk, bedraagt in totaal 52 uur (30 contacturen en 12 uur zelfstudie).
 
De opleiding wordt na het voltooien van de opleidings- en intervisiebijeenkomsten afgerond met een portfolio, waarin de procesbegeleidingsvaardigheden worden aangetoond en de eigen praktijkervaring geanalyseerd wordt vanuit de literatuur.
 
Martine de BruijnMartine de Bruijn is orthopedagoog bij het Erfgooiers College. Zij heeft samen met een collega de opleiding Procesbegeleider Lesson Study gevolgd en al tijdens de opleiding Lesson Study geïntroduceerd en geïmplementeerd binnen de school.

‘Lesson Study ervaar ik als een heel mooie manier om binnen de school met elkaar in gesprek te gaan en concreet te werken aan het verbeteren van de kwaliteit van de lessen. De opleiding levert een waardevolle bijdrage aan het goed opzetten en uitvoeren van de Lesson Study.’

Lees hier het volledige interview.

De deelnemers die eind 2019 de opleiding volgden vertellen over hun ervaringen en hoe ze de opgedane kennis en inzichten vertalen naar een praktische aanpak op school. De meeste deelnemers hebben aan een of meer Lesson Study cycli deelgenomen op de school waar ze werken. Ze zijn enthousiast over de resultaten en hebben de ambitie om collega’s te gaan begeleiden bij trajecten.

'Fijn aan de opleiding vond ik het samen oefenen en kijken, reflecteren op je eigen handelen, en leren omgaan met weerstand. Ik ben zelf heel gedreven, maar moet daar ook anderen in kunnen meenemen. De opleiding en ook zeker de intervisie heeft me daar handvatten voor gegeven.'

Lees hier het volledige interview.


DATA 2020/2021

Opleidingsgroep #3 2020 (reeds gestart)
di 22 september, 09.30-16.30 uur, dagdeel 1 en 2
wo 07 oktober, 09.30-12.30 uur, dagdeel 3 ONLINE
di 27 oktober, 13.30-16.30 uur, dagdeel 4
di 10 november, 09.30-12.30 uur, dagdeel 5 ONLINE
wo 18 november, 09.30-12.30 uur, dagdeel 6

Opleidingsgroep #4 2021 (inschrijving geopend)
di 9 maart, ochtend en middag, dagdeel 1 en 2
di 23 maart, ochtend, dagdeel 3
wo 7 april, ochtend, dagdeel 4
di 20 april, ochtend, dagdeel 5
wo 19 mei, ochtend, dagdeel 6

Professionele ontwikkeling
Algemeen pedagogisch-didactisch, algemeen professioneel handelen, coaching
Plaats
Vrije Universiteit Amsterdam (NU gebouw), De Boelelaan 1111, 1081 HV Amsterdam
Cursusleiders
Tirza Bosma, 020 59 85162 of 06 11 321 199, Liesbeth van Well.
Informatie over inschrijven Martijn van der Berg 020 598 9240 of e.vander.berg@vu.nl
Prijs   
€ 1.975,- inclusief lunch op de cursusdag van twee dagdelen 
Inschrijven        
Maximaal 15 deelnemers - dus schrijf snel in! Inschrijven tot uiterlijk 3 weken voor aanvang, neem na die datum eerst telefonisch contact op.
Inschrijfformulier