ULO voor zij-instromers

<< Terug naar cursusoverzicht voortgezet onderwijs
 

Sta je onbevoegd of onderbevoegd voor de klas en wil je een eerstegraads lesbevoegdheid voor de bovenbouw van het havo/vwo behalen? Of wil je leraar worden direct combineren met een betaalde baan in het onderwijs? Kies dan voor een maatwerk lerarenopleiding aan de VU en combineer lesgeven met studeren. Je breng je de opgedane kennis direct in de praktijk.

De universitaire lerarenopleiding (ULO) leidt in één tot twee jaar op tot Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs. De VU stemt het opleidingstraject zoveel mogelijk af op jouw opleidingsbehoefte, aan de hand van een persoonlijk assessment. Vooraf vindt een verplicht intakegesprek plaats.

Data intakegesprekken voor start opleiding september 2020:
Donderdag 23 april van 12.30 - 14.30 uur en dinsdag 19 mei van 13.30 - 15.30 uur.

Kijk hier voor de 10 pluspunten van de VU Lerarenopleiding

Voor scholen: subsidie zij-instroom
De overheid stelt voor de opleidingskosten een zij-instroomsubsidie van maximaal € 20.000,00 beschikbaar, die wordt toegekend aan de school waar de zij-instromer werkzaam is. De opleiding heeft de vorm van contractonderwijs, waardoor de deelnemer geen collegegeld betaalt. De subsidie kan sinds kort ook worden aangevraagd voor zij-instromers die al een onderwijsbevoegdheid hebben in een ander schoolvak of een andere graad. Het maakt nu niet meer uit welke bevoegdheid de zij-instromer heeft en binnen welke sector deze instroomt. Kijk voor meer informatie onder Kosten en subsidies.

ULO voor zij-instromers

De VU lerarenopleiding biedt een speciaal traject voor:

• Onbevoegden: leraren die in het bezit zijn van een doctoraal of masterdiploma dat toegang biedt tot het betreffende schoolvak en als onbevoegd docent zijn aangesteld op een school. Als zij-instromer haal je in maximaal twee jaar een eerstegraads lesbevoegdheid voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs.

• Onderbevoegden: leraren die in het bezit van een tweedegraads bevoegdheid (of een eerstegraads bevoegdheid voor een ander schoolvak) en een doctoraal of masterdiploma dat verwant is aan het betreffende schoolvak. Omdat je als ‘instromer’ recht hebt op vrijstellingen, is het mogelijk een beperkt applicatietraject te bekostigen als je niet direct vakinhoudelijk  toelaatbaar bent.

Vooraf vindt een zij-instroomassessment plaats om op basis daarvan te bepalen of je toelaatbaar bent. Kijk voor meer informatie onder Toelatingseisen.

Het leraarsvak leer je vooral door het te doen. Daarom bestaat de helft van de studietijd uit praktijk. Op basis van je ervaring, vakkennis en geschiktheid sta je meteen voor de klas.

Invulling op maat
De VU lerarenopleiding is een maatwerktraject. De inhoud en de eindtermen van de opleiding staan vast, maar de modulaire opbouw biedt flexibiliteit. Bepaalde onderdelen van de studie kun je versneld afronden of er juist meer tijd voor uittrekken. Zo zorgt de VU ervoor dat studie, werk en privé voor (zij)instromers met elkaar te combineren zijn.

Leerplan ULO: kernpraktijken
Het curriculum (leerplan) van de lerarenopleiding is opgebouwd rond 18 kernpraktijken. Een kernpraktijk is een coherent en aanwijsbaar deel van het werk van een leraar, bijvoorbeeld ‘start van de les’ of ‘orde houden’. We beginnen met de meest essentiële kernpraktijken die je nodig hebt om voor de klas te staan. Later in de opleiding volgen de meer gevorderde en complexe onderdelen. 

Toetsen
Een belangrijk kenmerk van de opleiding is dat er integraal wordt getoetst aan de hand van levensechte opdrachten. Je maakt dus geen losse kennistoetsen maar werkt aan het ontwikkelen van lessen(series) waarbij je theorie en praktijk moet vertalen naar goede ontwerpen. Zo laat je zien hoe jouw kennis en vaardigheden zich ontwikkelen.

Persoonlijke begeleiding en peergroups
Voor de klas staan is pittig. De VU hecht daarom veel waarde aan begeleiding van studenten en werkt nauw samen met de begeleiders op de scholen. Iedere student heeft een mentor, vaak de vakdidacticus. De lijnen zijn kort en je krijgt gerichte feedback op lesontwerp en lesgeven, aan de hand van videomateriaal en lesbezoek. Samen met de werkplekbegeleider bekijkt en beoordeelt de mentor jouw prestaties en voortgang. Zij-instromers leren ook van elkaar en delen ervaringen in peergroups. In een informele sfeer is er gelegenheid medestudenten om advies te vragen over situaties uit de dagelijkse lespraktijk.

Je kunt de ULO (Universitaire Lerarenopleiding) volgen in zestien schoolvakken. Informeer naar de mogelijkheden als jouw vak er niet tussen staat.

Master Leraar VHO in de Taal- en Cultuurwetenschappen
• Duits
• Engels
• Frans
• Griekse en Latijnse Taal en Cultuur 
• Latijnse Taal en Cultuur 
• Nederlands

Master Leraar VHO in de Mens- en Maatschappijwetenschappen
• Algemene economie
• Management en organisatie (bedrijfseconomie)
• Geschiedenis
• Aardrijkskunde
• Maatschappijleer
• Godsdienst/levensbeschouwing

Master Leraar VHO in de Bètawetenschappen
• Wiskunde
• Natuurkunde
• Scheikunde
• Biologie
• Informatica

Ben je in het bezit van een doctoraal- of masterdiploma én heb je een aanstelling op een school, dan kun je je aanmelden voor de ULO. Elke kandidaat doorloopt de assessmentprocedure. Je komt hiervoor in aanmerking wanneer: 
- je hebt deelgenomen aan de verplichte intake voor het zij-instroomassessment;
- je toelaatbaar bent tot de ULO van het gekozen schoolvak;
- het bevoegd gezag van je school akkoord gaat met deelname en de directie het deelnameformulier heeft ondertekend;
- de omvang van je aanstelling het toelaat om de opleiding - incl. eventuele vakdeficiënties - binnen twee jaar af te ronden.
 
Waaruit bestaat het zij-instroomassessment?
Het assessment is gericht op onderzoek naar de noodzakelijke startcompetenties voor eerstegraads leraren. Erkende assessoren beoordelen op basis van aanwezige competenties of je voor vrijstelling(en) in aanmerking komt. Ook is er aandacht voor je eigen leervragen, zodat je mede sturing kunt geven aan je professionele ontwikkeling.
Vooraf verzamel je in een portfolio alle documenten die relevant zijn voor de startcompetenties van een eerstegraads leraar. De portfolio-beoordeling resulteert samen met de uitslagen van het assessment in een uitspraak of je geschikt bent voor het beroep van docent en of de ULO bij je past. Bij beide onderdelen gaat het om houding, kennis en vaardigheden en het aantonen van je bekwaamheid.

Verkort zij-instroom traject
Beschik je over een eerstegraads onderwijsbevoegdheid, en wil je een tweede behalen?
Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een verkort zij-instroom traject. 

Persoonlijk scholingsadvies

Na afloop ontvang je een rapportage met een persoonlijk scholingsadvies en een overzicht van de te volgen vakken met de bijbehorende studiepunten. Voordat je start weet je al precies waar je aan toe bent.

Data intakegesprekken assessment (regulier)
Voorafgaand aan een assessment vindt een verplicht intakegesprek plaats op de VU. De intakegesprekken voor (zij-)instromers voor de start in september 2020 zijn op donderdag 23 april van 12.30 - 14.30 uur en dinsdag 19 mei van 13.30 - 15.30 uur.
Voldoe je aan bovengenoemde toelatingseisen, dan kun je je aanmelden bij het studiesecretariaat via lerarenopleidingen@vu.nl. Geef in je e-mail aan dat het om een zij-instroomassessment gaat.

Na het verstrijken van de intakedata is het helaas niet meer mogelijk om deel te nemen aan de assessments. In het najaar van 2020 zijn de intakegesprekken en assessments voor de start in februari 2021.  

Data assessmentdagen zij-instroom 
De zij-instroom assessmentdagen (9.00 – 17.00 uur) voor start september 2020 zijn op:

• dinsdag 9 juni 2020
• donderdag 11 juni 2020
• dinsdag 23 juni 2020
• donderdag 30 juni 2020

 
EVC intakegesprek 
Voor het maken van een afspraak voor een EVC intakegesprek kun je contact opnemen met lerarenopleidingen@vu.nl

Meer informatie
Neem contact op met het studiesecretariaat via lerarenopleidingen@vu.nl voor meer informatie over het zij-instroomtraject of om je aan te melden voor een intakegesprek en het assessment. Bekijk ook de informatie over mogelijke subsidies.

Kosten
Verplicht assessment: € 2.550,00
Studie: circa  € 8.500,00, afhankelijk van de omvang van het traject
Studiemateriaal en boeken: circa € 250,00

Subsidieregeling zij-instromers
Het ministerie ziet zij-instroom als kans om het tekort aan vakdocenten met een academische opleiding op te lossen.  Scholen kunnen per zij-instromer eenmalig een subsidie van maximaal € 20.000,00 ontvangen. Dit bedrag is bestemd om het assessment, de scholings- en begeleidingskosten en eventueel studieverlof of vervangingskosten van de studerende leraar te betalen.

Voor scholen: aanvragen subsidie tot 15 oktober!
Bij de aanvraag wordt de scholingsovereenkomst meegestuurd en daarom kan de subsidie pas worden aangevraagd na de start van het scholingstraject. Het assessment wordt vergoed wanneer de kandidaat geschikt is er daadwerkelijk met het traject zij-instroom wordt begonnen. Om scholen in de gelegenheid te stellen om de subsidieaanvraag voor 15 oktober in te dienen, doen wij ons best om de scholingsovereenkomst zo spoedig mogelijk na het assessment toe te sturen. Na afname stuurt de VU een factuur aan de school; het assessment moet dus worden voorgefinancierd.

De subsidie kan ook met terugwerkende kracht worden aangevraagd, bijvoorbeeld wanneer de zij-instromer later start, of wanneer het subsidieplafond voor het lopende jaar al bereikt is. In dat geval kan de subsidieaanvraag direct in januari worden ingediend.

Kijk voor alle informatie over de regelgeving, programma’s en verschillende subsidietrajecten op wordleraarinhetvo.nl. of duo.nl.

“Na een carrière bij diverse banken en met een master Algemene Economie ben ik in september gestart met de ULO. Van deze stap heb ik nog geen moment spijt gehad. De combinatie van studeren en lesgeven is hard werken, maar door het vernieuwde curriculum sluit de theorie goed aan op de praktijk. Ik zie ook een duidelijke progressie in mijn manier van lesgeven. Vanuit het assessment weet ik precies wat mijn aandachtspunten zijn. Mede op basis van mijn persoonlijke scholingsadvies streef ik ernaar de opleiding binnen een jaar af te ronden.”

- Erik van Fraassen, leraar in opleiding, Barlaeus Gymnasium, Amsterdam

Lees hier het volledige interview met Erik van Fraassen

‘‘De Vrije Universiteit heeft voor mij het meest aansprekende onderwijsprogramma, met veel nadruk op praktijk en ‘meesterschap’. Zo krijg je geen tentamens, maar laat je gedurende het jaar ‘proeven van meesterschap’ zien en geef je gelijk twee dagen per week les, afgewisseld met één dag college. Zo kan je theorie telkens in de praktijk brengen en vervolgens ook toetsen aan de pedagogische theorieën.’’

- Pauline Veen, lerares Geschiedenis in opleiding. Zij schrijft drie blogs over haar ervaringen als zij-instromer in het onderwijs voor de website wordleraarinhetvo.nl. Lees hier de eerste blog.

Voorlichting
Heb je interesse in de ULO voor zij-instromers en wil je persoonlijk informatie ontvangen? Kom dan naar de voorlichtingsavond om te kijken welke mogelijkheden er voor jou zijn. Bovendien kun je persoonlijk kennismaken met een van onze (vak)opleiders en is er ruimte om vragen te stellen.

Voorlichtingsbijeenkomsten Lerarenopleidingen

De actuele voorlichtingsbijeenkomsten vind je op vu.nl/lerarenopleiding


Meelopen met een student
 
Wil je meer weten over de lerarenopleiding? Ga dan met een student mee naar college.
Aanmelden: lerarenopleidingen@vu.nl 

Heb je vragen?
Je kunt ons ook bellen of mailen. 
E: lerarenopleidingen@vu.nl 
T: 020-5989210 
Telefonisch spreekuur: maandag & woensdag 10.00 - 12.00 uur