Toetsing à la AIM

 << Terug naar cursusoverzicht AIM

Kun je minder vaak toetsen en toch een goed beeld krijgen van de prestaties van de leerlingen? Jazeker, dat kan met AIM. Tijdens deze training leert u over de visie van AIM ten aanzien van toetsing en hoe u dit kunt toepassen in uw klassen. Ook krijgt u handvatten aangereikt over het creëren van een doorlopende leer- en toetslijn. Daarnaast leert u over formatief trainen, gepersonaliseerde leerdoelen van leerlingen en summatief toetsen waardoor u goed zicht houdt op de vorderingen van de leerlingen.

Voor wie?

De training is bedoeld voor docenten Frans die werkzaam zijn in de onderbouw van het vmbo, havo en vwo en de AIM-didactiek gebruiken in hun lessen Frans. Het doel is de docenten verder te scholen in het toetsen van de leerlingen zoals dat door AIM Canada is bedacht. 


Doel en resultaat

Toetsing heeft een speciale plek binnen AIM. In de aangeschafte kit wordt een separate map Assessment meegeleverd. Hoe kun je deze map het beste gebruiken en krijg je zicht op de grote hoeveelheid materiaal? Wat is het verschil tussen het formatieve leerproces, het diagnostisch toetsen en het summatief toetsen? Welke link is er gelegd met het ERK? Hoe kan met behulp van de toetsing een bijdrage worden geleverd aan een doorlopende leerlijn? In deze training krijg je antwoord op deze vragen en leer je dit goed in de praktijk te brengen. 

Inhoud en werkwijze

Programma: 

- Uitleg van de uitgangspunten van AIM ten aanzien van toetsing.

- Overzicht krijgen in de hoeveelheid materiaal in de assessment mappen van de verschillende verhalen.

- Zicht krijgen op het toetsen van de vier vaardigheden en de ondersteunende vaardigheden grammatica en vocabulaire.

- Slim en efficiënt toetsen: krijg tips over hoe door minder tijd aan toetsen te besteden, toch een goed beeld van de vorderingen van de leerlingen wordt gekregen.

Werkwijze:

Naast het uiteenzetten van een aantal uitgangspunten en mogelijkheden gaan docenten werken aan een toetsprogramma voor één leerjaar.
Wat worden de uitgangspunten voor jouw school?
Wat is de plaats van het toetsprogramma voor een bepaald leerjaar binnen de doorlopende leerlijn?
Het doel is een volwaardig en passend toetsprogramma op te stellen.

Praktische informatie

Datumwoensdag 15 april 2020
Tijd        10.00-16.00 uur
PlaatsVrije Universiteit , NU gebouw, De Boelelaan 1111, 1081 HV Amsterdam
CursusleiderJanny Spreen
Prijs€ 335,- inclusief cursusmateriaal, koffie/thee & lunch
Contacte.vander.berg@vu.nl
InschrijvenDigitaal of per inschrijfformulier tot uiterlijk vier weken voor aanvang studiedag; neem daarna eerst contact op via 020 598 9240