Stress Wijzer: training stresshantering voor leraren

stresslabbanner

Leraren kunnen regelmatig te veel stress ervaren door hun drukke en veeleisende baan, hoe leuk ze lesgeven en hun vak ook vinden. Dat heeft invloed op het persoonlijk welbevinden, maar ook op hoe zij voor de klas staan. Wetenschappelijk onderzoek  laat zien dat stress bij leraren het stressniveau van leerlingen beïnvloedt en dat het een rol kan spelen in de kwaliteit van het lesgeven, het klassenmanagement en het scheppen van een positief en veilig leerklimaat. Stress is niet altijd slecht maar als er geen goede balans is met ontspanning liggen fysieke en mentale klachten op de loer, zowel bij startende als bij ervaren leraren.

Alle stress uitbannen is dus niet nodig en ook niet haalbaar, maar tijdig stresssignalen leren herkennen en deze beter kunnen hanteren heeft een positief effect  op vitaliteit, werkplezier en duurzame inzetbaarheid. Ook het onderwijs wordt er beter van: zowel de kwaliteit van lesgeven en het welbevinden van de leerlingen als de sfeer onder collega’s en in de klas. Het Stress Lab van de VU heeft daarom speciaal voor leraren de groepstraining Stress Wijzer ontwikkeld. Tijdens de training krijgen leraren inzicht in wat stress is, wat fabels en feiten zijn, hoe je tijdig signalen herkent en daar wijzer mee kunt omgaan. Er zijn verschillende technieken en apps waarmee deelnemers gaan experimenteren om te ervaren welke het beste werkt.
 

Voor wie?

De groepstraining Stress Wijzer is bedoeld voor leraren in het VO en MBO. Voor leidinggevenden en zorgprofessionals verzorgen we trainingen op maat.
 
De training wordt incompany aangeboden voor minimaal vijf en maximaal tien deelnemers, in de standaardvorm of als maatwerktraining. Dit kan bijvoorbeeld een groep startende leraren zijn die klaar is met het inductietraject, maar ook ervaren leraren die door bijvoorbeeld een breed takenpakket, veranderde leerlingenpopulatie of personeelstekort veel stress ervaren.

Het beoogd eindresultaat is een betere stresshantering. Aan het eind van de training hebben deelnemers meer kennis van gezonde en ongezonde stress en mogelijke gevolgen, fabels en feiten,  factoren en situaties die kunnen leiden tot stress of er juist tegen beschermen, wat persoonlijke bronnen en -signalen zijn en hoe je daar tijdig grip op krijgt.
Deelnemers krijgen handvatten, technieken en hulpmiddelen (zoals apps) voor stresshantering aangereikt en zijn na afloop beter in staat om te gaan met stresssituaties in het dagelijks leven, op het werk en privé.
 
stresslab_imageDe training StressWijzer wordt verzorgd door Anja Huizink van het Stress Lab, een stress-expertisecentrum verbonden aan de VU.

Prof. Anja Huizink is hoogleraar Klinische Ontwikkelingspsychologie en directeur van het Stress Lab. Zij doet al lange tijd onderzoek naar stress in relatie tot de psychische gezondheid in verschillende fases van het leven. Haar missie is om de verkregen kennis over ontstaan en omgaan met stress te delen met de maatschappij, bijvoorbeeld met leraren, ouders en beleidsmakers.
 
De training heeft een interactief karakter. De theorie wordt vertaald naar de dagelijkse praktijk en persoonlijke beleving en deelnemers gaan zelf onderzoeken wat voor hen goed werkt.

Stress Wijzer bestaat uit drie bijeenkomsten van elk tweeëneenhalf uur. Van deelnemers wordt daarnaast één uur voorbereidingstijd per bijeenkomst gevraagd, waarin zij een praktische opdracht uitvoeren.

Inhoud bijeenkomsten

1. Bewustwording: wat is stress?
Wat is stress precies? Niet alle stress is verkeerd en naast ongezonde bestaat er ook gezonde stress. Wanneer is het te veel en welke gevolgen kan dit hebben? Deelnemers worden zich bewust van verschillende stressbronnen in de onderwijspraktijk.
2. Signalering: hoe herken je stress?
Wat zijn uitingen van stress in gedrag of cognitie en op emotioneel en lichamelijk vlak? Wat doet dit met je en wat betekent dit voor je rol als leraar? Deelnemers worden zich bewust van de stress-symptomen bij hen zelf en bij collega’s. Zij leren technieken om die symptomen te signaleren.
3. Coping: wat kun je aan stress doen?
Deelnemers krijgen verschillende effectieve stressreductietechnieken aangereikt en oefenen daarmee om te ervaren welke bij hen past. Zij analyseren een concrete, ervaren stresssituatie en leren hierbij een passende interventie te kiezen die voor stressreductie zorgt.

Cursisten dienen tenminste over een hbo-bachelor te beschikken. Ervaring in het begeleiden of aansturen van een team (op school of elders) wordt aanbevolen.
 
Aantal en duur bijeenkomsten
Drie bijeenkomsten van 2,5 uur
Aantal deelnemers
Minimaal 5, maximaal 10
Studiebelasting
10,5 uur (7,5 contacturen en 3 uur voorbereidingstijd)     
Locatie
De training vindt plaats op locatie. Desgewenst kan deze ook op de VU worden verzorgd.
Prijs   
€ 2.175,- exclusief reiskosten en eventuele locatiekosten.
Contact
Heb je interesse in deze training voor collega’s, medewerkers of om zelf deel te nemen? Neem dan voor meer informatie of een vrijblijvende offerte contact op met Wilma  Jongejan: w.jongejan@vu.nl of 020 59 81805.