ISK-training Klassenmanagement en Differentiatie

Training voor ISK

Klassenmanagement en differentiatie

Hoe zorg je in een ISK-klas voor een positieve sfeer en goed leerklimaat? De klassendynamiek is vaak onstuimig en dat stelt flinke eisen aan het pedagogisch-didactisch handelen van de docent. Speciaal voor ISK-docenten biedt de Vrije Universiteit Amsterdam een training aan over de kernaspecten van klassenmanagement en differentiatie, verrijkt met inzichten uit het NT2-onderwijs. De trainers combineren wetenschappelijke inzichten met praktijkervaringen. Tijdens de vier interactieve bijeenkomsten brengen deelnemers zelf casussen in, waardoor de opgedane kennis direct is toe te passen in de groep. 

Reacties van deelnemers:
“Prettige sfeer met inspraak van cursisten, de tijd vloog voorbij.” 
“Tijdens de cursus werd er veel gekeken naar de praktijk. Er werden voorbeelden naar voren gehaald die voor mij herkenbaar waren.” 
“Fijne cursus, heb er het een en ander van opgestoken. Nieuwe informatie gekregen, andere informatie opgefrist en een aantal werkvormen kan ik direct toepassen”

Voor wie?

De training richt zich op ISK-docenten. Naast ISK-docenten kunnen (o.a.) afdelingsleiders en onderwijsassistenten die werkzaam zijn in de ISK ook deelnemen aan de training.

Toelatingseisen

Werkzaam binnen ISK.

Doel en resultaat

De training stelt ISK-docenten in staat een effectiever klassenmanagement te voeren en hun onderwijs effectiever te organiseren door middel van passende differentiatie. Deelnemende docenten maken kennis met diverse klassenmanagementtechnieken en differentiatievormen en experimenteren met enkelen hiervan in de eigen onderwijspraktijk. Zij krijgen zicht op hun eigen krachten en valkuilen en leren hun aanpak af te stemmen op de specifieke kenmerken van de klas.

Docenten

De training wordt verzorgd door twee opleiders; een opleider van VU-NT2 met kennis van het NT2-onderwijs en de ISK en een opleider van de VU-Lerarenacademie, met pedadogisch-didactische expertise op het vlak van klassenmanagement en differentiatie

Gerdie Wolfs heeft 30 jaar werkervaring in het NT2 onderwijs, waarvan ze 10 jaar werkzaam is als ISK Docent. Daarnaast is Gerdie ook werkzaam als docent en assessor bij de VU en HU.  


Wilma Jongejan is pedagoog en opleider bij de VU-Lerarenacademie. Zij richt zich met name op het verzorgen van professionaliseringsactiviteiten voor docenten in de onderwijspraktijk. Het afstemmen van onderwijs op de behoeften van leerlingen staat hierbij centraal. 

Inhoud en werkwijze

Bijeenkomst 1: relatie en communicatie
In de eerste bijeenkomst staat de relatie tussen docent en leerling centraal, het fundament van effectief klassenmanagement. Hierbij wordt specifiek stil gestaan bij de beginsituatie van leerlingen, culturele verschillen in de communicatie en de rol van taalbeheersing. 

Bijeenkomst 2: regels, routines en orde
De tweede bijeenkomst staat in het teken van het opstellen en naleven van afspraken, regels en routines in de klas die het leerproces ondersteunen. Hoe ga je hiermee om in een klas die door continue instroom van leerlingen steeds van samenstelling verandert? Ook is er aandacht voor het stoppen van ongewenst gedrag en het handelen bij escalerend gedrag, mede vanuit intercultureel perspectief. 

Bijeenkomst 3: afstemmen op onderwijsbehoeften
In de derde bijeenkomst staat de leerling centraal. Wat heeft hij of zij nodig om tot leren te komen en hoe stem je hier als docent op af? De complexiteit van het bedienen van verschillende leer- en taalbeheersingsniveaus in een klas wordt verkend en teruggebracht tot een beheersbare aanpak. Differentiëren wordt hierbij vanuit didactisch en inhoudelijk perspectief belicht. 

Bijeenkomst 4: organiseren van differentiatie
De laatste bijeenkomst staat in het teken van het vormgeven van differentiatie en het klassenmanagement dat hierbij komt kijken. Verschillende activerende werkvormen en vormen van samenwerkend leren worden belicht. Ook de implementatie van de inzichten en vaardigheden uit de training worden verkend, op individueel niveau en op teamniveau.

De bijeenkomsten zijn interactief opgezet. Theorie over effectieve aanpakken voor klassenmanagement worden direct ingeoefend. Deelnemers leveren een actieve bijdragen aan de training. Zij wisselen ervaringen met elkaar uit en brengen casussen en/of videofragmenten van lessituaties in, die op constructieve wijze van feedback worden voorzien. 

Praktische informatie

Aantal en duur bijeenkomsten4 Bijeenkomsten van 4 uur van 13.00-17.00
Wanneer   Woensdag 2 april 2020, 13.00-17.00
Woensdag 16 april 2020, 13.00-17.00
Woensdag 23 maart 2020, 13.00-17.00
Woensdag 14 mei 2020, 13.00-17.00
Studiebelasting16 contacturen
6 tot 8 uur zelfstudie en praktijkopdrachten
LocatieVrije Universiteit Amsterdam   
Prijs    €750,-
Contact en informatie    Wilma Jongejan
E-mail: jongejan@vu.nl
Telefoon: 020 59 81805
InschrijvenInschrijfformulier
Maximaal 20 deelnemers

Teamtraining, maatwerk en incompany

Deze training is ook beschikbaar als teamtraining voor teams. Dit is maatwerk en wordt naar keuze op de VU of op locatie verzorgd door ervaren trainers van VU-NT2. Heb je interesse? We maken graag vrijblijvend een (bel)afspraak om je wensen te bespreken. Neem contact op met Wilma Jongejan (Coördinator), 020 59 81805, w.jongejan@vu.nl.