Praktijkgericht onderzoek

Bij de VU Lerarenacademie gaan praktijk en theorie hand in hand. Het onderzoek dat door ons wordt uitgevoerd leidt tot nieuwe kennis en inzichten, die vervolgens worden toegepast in het opleidingsaanbod en advieswerk. Denk bijvoorbeeld aanonderwijskundige vraagstukken, onderwijsinnovaties  en schoolontwikkeling en onderwijszorg. Door nauwe samenwerking met opleidingen en scholen zorgen we voor een sterke verbinding tussen de VU Lerarenacademie en de onderwijspraktijk.

Onze dienstverlening richt zich op middelbaar beroepsonderwijs, voortgezet onderwijs en primair onderwijs.

Contact
Over lopend onderzoek van de onderzoekers en promovendi van LEARN! Academy, of de mogelijkheden voor onderzoek in opdracht gaan we graag met u in gesprek. Neem voor een vrijblijvend gesprek of meer informatie contact met ons op:

Voortgezet onderwijs
Adam Handelzalts, a.handelzalts@vu.nl of 020 598 3059

Lerarenopleiders voortgezet onderwijs
Martijn van der Berg, e.vander.berg@vu.nl.

Primair onderwijs, Middelbaar beroepsonderwijs en Special Educational Needs (specifieke onderwijsbehoeften)
Wilma Jongejan, teamleider SEN, w.jongejan@vu.nl. of 020 598 1805.